Föreningsnytt! 

Även om du inte är fiskerättsägare så är dina åsikter viktiga! På årsmötet har endast fiskerättsägare rösträtt men bra förslag bär sig själv brukar det heta! Kom gärna med förslag och inspel löpande under verksamhetsåret. Skicka till styrelsen via e-post enligt nedan.


Fiskestämma 22 mars 2021 - protokoll finns hos ordförande.Styrelsen i Gimmens fiskevårdsområdesförening (FVOF) verksamhetsår 2021

Ordförande:  Dan Hallin,  ordforande@gimmenfiske.se   0702707770

Kassör: Lars Jonsson,  kassor@gimmenfiske.se  

Sekreterare: Anders Hedlund

Magnus Holm

Mikael Karlsson

Andreas Westling

Kjell Larsson

Ersättare i styrelsen:

Gösta Grånäs

Johnny Andersson

Jan-Olov Hedberg

Adjungerade till styrelsen:

Axel Tholén - Ungdomsansvarig

dd© Copyright Gimmenfiske