Nyheter!

20190428: Nu är 150 kg regnbåge inplanterad i Svarttjärn! 

20190408: Vi avråder från fiske i Svarttjärn då isen kvalitet är mycket tveksam och svår att bedöma på grund av snö.

20190227: Vi genomför en sportlovsaktivitet med isfiske idag vid Svartjärn för sportlovslediga i Gagnef! 

20190227: Årsstämma den 19 mars - läs mer under Föreningssidan 

Vi finns även på Facebook (du måste logga in med ditt eget konto först):  https://www.facebook.com/groups/115259358567355/

Fiskeregler för Gimmen 

1. Med fiskekort får fiske endast bedrivas med handredskap

2. Med fiskerättsbevis får fiske bedrivas med handredskap och utestående redskap (mjärde & ryssja)

3. Barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot

4. Utestående redskap märks med ägarens namn och adress. Omärkta beslagtas.

5. Fiske med utter, pulka, ståndkrok och gäddsax är inte tillåtet

6. Högst 1 spö per kort.

7. Trolling, maximalt 4 spön per båt (1 fiskekort per spö)

8. Högst två (2) ädelfiskar per person och dygn oavsett antal fiskekort

9.Minimimått: Öring – 45 cm Röding - 30 cm

10. Endast ett kort per person vid angling. Maximalt 10 redskap per kort vid angling.       Traditionell angelkrok ska användas

11. Endast ett kort per person vid ismete (fiske med betesfisk och trekrok).                        Maximalt 4 spön per kort.

12. Fiskeförbud gäller i Gimån samt Gimmens tillflöden mellan 1/9 – 31/12

13. Allt kräftfiske är förbjudet

14. Alla former av nätfiske är förbjudet. Gäller oavsett fiskekort och/eller fiskerättsbevis.


Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att följa gällande fiskeregler samt medföra, och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort & ID –handling vid fiske. Överträdelser av regler medför skyldighet att betala kontrollavgift om 1000 kr. Tjuvfiske (fiske utan fiskekort) polisanmäls.

Fisketillsyn utförs av följande, av länsstyrelsen förordnade, personer:
Jan-Olov Hedberg, Lars Jonsson, Kjell Larsson, Magnus Holm, Dan Hallin, Sara Hallin, Mikael Karlsson, Claes Svedberg, Gösta Grånäs.
Vid tillsyn bär fisketillsynspersonen alltid tjänstetecken och medför förordnande som uppvisas om så önskas.

Fiska i Gimmen

Fiskekort och allmän information 

Fiskekort (gäller även för Lissjön - se separata regler vid sjön)

Priser 2019-20 för Fiskerättsbevis/Fiskekort
Årskort 125 kr / 250 kr
Dagkort 50 kr
Båthyra 100 kr/dygn

Barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot.
Stugägare vid Gimmen har möjlighet att förköpa dagkort med öppet datum.

Fiskekortsförsäljning
Vestlis fiske i Borlänge och Djurås 0241-513465
Visit södra Dalarna Internet
Dalarna Älv-Camping 070-530 04 05
Ingalill Andersson, båthusen 0243-230360
Sonja Brolin, Gimmen (norränden) 0243-10706
www.ifiske.se

• Båtkort säljes hos Ingalill Andersson (Båthusen)

• Fiskerättsbevis löses hos Gimmens Fvofs kassör Lars Jonsson 070 - 2857833. laarjon@gmail.com

• Dagkort med öppet datum för stugägare löses hos kassör Lars Jonsson

• Vattenskoterförbud gäller i Gimmen enligt länsstyrelsens förordning.

• Alla som fiskar i Gimmen är skyldiga att läsa och följa gällande fiskeregler samt medföra och på anmodan visa upp ett giltigt fiskekort och ID – handling vid fiske.

 

© Copyright Gimmenfiske