Vi planterar in fisk varje vecka under sommarsäsongen!

Aktivt fiskande barn upp till 12 år fiskar på vuxens
kort/fångstkvot( max 3 fiskar)
Mäskning ej tillåten

Välkomna!


FISKEREGLER FÖR FISKET VID SVARTTJÄRN

(Se även allmänna regler under Gimmensidan) 

Avgift 120 kr / 12 tim. Max 3 fiskar per kort.

Fiske endast med 1 spö per person, fiskekortet är personligt och skall vara fullständigt ifyllt.

Aktivt fiskande barn upptill 12 år fiskar på vuxens kort/fångstkvot.

Silikonkulor ej tillåtet som bete.
Fiske endast från land.
Ej mäskning vid isfiske

© Copyright Gimmenfiske