Svarttjärn öppnar för vinterfiske 16/12 kl 9.00

 • Regnbåge inplanterat

 • 150kr/2fiskar

 • Ej omlösen av fiskekort

 

Fiskekort 150kr.
Endast tillåtet att ta 2 fiskar per dag och kort.
Det är svårt att få tag på fisk för inplantering därför har vi tagit det beslutet i föreningen.
Barn upp till 12år fiskar på vuxens kort/kvot.
Catch and release och mäskning ej tillåten.
Fiskekort köpes hos Vestlis fiske och Ica Djurås.

FISKEREGLER FÖR FISKET VID SVARTTJÄRN

(Se även allmänna regler under Gimmensidan) 

Svarttjärn erbjuder ädelfiske året runt med kontinuerlig utplantering av ädelfisk.
Fiskekort köpes i förväg hos Vestlis fiske Borlänge,
Vestlis fiske Djurås , Dala Älvcamping 070-4208222 eller
ICA Supermarket Djurås
Slogbodar och sittplatser finns med eldningsmöjligheter.  
Det finns en plats för rörelsehindrade, bänk och bord med parkeringsplats i direkt anslutning till fiskeplatsen.
 REGLER
 • Fiskekort 150 kr/12 timmar från fiskets början.
 • Fiske endast med 1 spö per fiskare.
 • OBS!! 2 fångade fiskar/kort. Gäller vintersäsongen ut eller tills annat meddelas.

 • Kontrolldelen på fiskekortet skall vara komplett och läsligt ifyllt med namn, datum, klockslag och stoppas i den gula lådan innan fiskets början.
 • Aktivt fiskande barn upptill 12 år fiskar på vuxens kort/kvot.
 • Endast fiske från land.
 • Catch and release, att släppa tillbaka fångad fisk, är inte tillåtet
 • Eldning är endast tillåten i eldringarna.
 • All form av nedskräpning är förbjuden av cigarettfimpar, m.m.
För allas trevnad håll rent och snyggt där ni fiskar.
Alla brott mot reglerna för fisket betraktas som olaga fiske varvid en kontrollavgift på 2000 kr kan tas ut.
Av länsstyrelsen förordnande Fisketillsyningsmän för området är:
Kjell Larsson                    073-8135105                    Lars Jonsson                   070-2857833
Mikael Karlsson               073-0797172                    Gösta Grånäs                   070-7860207
Jan-Olov Hedberg           072-4481518    
                                                                                                              


 

© Copyright Gimmenfiske